Donaties

Vind je de CultuurHoek een belangrijk project? En wil je de CultuurHoek steunen? Dat kan! Vereniging de CultuurHoek is een vereniging zonder winstoogmerk. Je donatie komt dus ten goede aan de noodzakelijke verbouwing en inrichting. Wij hebben geen ANBI-status.

Je kunt Vriend of Gouden Vriend worden voor minimaal 25 respectievelijk 100 euro per jaar.

Donaties
Maar je kunt ook losse donaties geven. Dat kun je doen door je donatie over te maken op:

NL86TRIO0338655948 t.n.v. Vereniging de CultuurHoek.
S.v.p. ook vermelden dat het een donatie is, dan snapt onze penningmeester dat het om een gift gaat

Wij danken je alvast hartelijk voor je bijdrage!