Criteria en procedure

Criteria en procedure toelating tot atelier de CultuurHoek

Basisvereisten huur atelier

1. Huurder is aantoonbaar cultureel-creatief (door opleiding, ervaring of goede amateur, geen beginners). Hij/zij wordt getoetst door de Cultuurcommissie. Zie uitwerking hieronder.*
2. Schaart zich achter de vereisten om te participeren in bestuur en/of commissie van de Vereniging als vrijwilliger om de CultuurHoek draaiende te houden. Dit is naar schatting gemiddeld 2 uur per week (buiten de vakanties).
4. Organiseert jaarlijks minimaal 1x culturele activiteit (indien we de 40 activiteiten per jaar niet halen kan dit uitgebreid worden naar 2x)
5. Het gebruik van het atelier/werkruimte levert geen of zeer beperkt overlast op voor anderen (geluid, stof etc.)
6. Het atelier zal daadwerkelijk gebruikt worden om zeer regelmatig te werken en niet alleen als opslag van materialen.
7. Is of wordt lid van de Vereniging de CultuurHoek

Pluspunten:

– Datum van aanmelding voor wachtlijst
– Mate van professionaliteit, aantoonbaar door deelname exposities, georganiseerde activiteiten, collegiaal netwerk
– Komt uit Driebergen of de nabije omgeving
– Kan door expertise/middelen extra bijdragen aan de totstandbrenging en continuering van de CultuurHoek
– Levert bijdrage aan diversiteit (vak/kunststroming die nog niet of nauwelijks aanwezig is op de CultuurHoek)
– Geeft les of workshops aan kinderen of volwassenen (daarmee cultuurhuisgedachte versterkend en genereert traffic).
– BTW-plichtig voor de belastingdienst

*Inhoudelijke achtergrond atelierhuurders CultuurHoek

– Beeldend kunstenaars: bijvoorbeeld schilders, ruimtelijk werk etc.
– Creatieve ambachten & design: bijvoorbeeld boekbinden, edelsmeden, pottenbakken
– Poëzie: bijvoorbeeld dichters, schrijvers
– Muziek: bijvoorbeeld muzikanten en muziekdocenten
– Podiumkunstenaars: bijvoorbeeld theater en dans
– Overige creatieven: bijvoorbeeld webdesign, vormgeving
– Fotografie en film, mode

Streven is een mix van bovenstaande groepen, waarbij het zwaartepunt ligt bij de professional. Het zwaartepunt mag zeker niet liggen bij amateurs en professionals die de CultuurHoek vrijwel alleen als kantoor gebruiken en alleen een computer nodig hebben voor hun werkzaamheden.

In principe geldt de volgorde op basis van de aanmelddatum, maar de vereniging houdt zich het recht voor toelating te versnellen op grond van inhoudelijke criteria, de bereidheid mee te werken aan De CultuurHoek en de samenstelling van de huurders op dat moment.

Onderverhuur:

Onderverhuur is mogelijk. Daarbij gelden wel de volgende criteria:

1. De onderverhuurder voldoet aan de basisvereisten en wordt dus tevens getoetst door de plaatsingscommissie. Dat betekent o.a. dat de onderhuurder lid wordt van de vereniging en dezelfde inspanning levert als de ‘hoofdhuurders’.
2.De hoofdhuurder betaalt het volledige huurbedrag van het atelier aan de Vereniging en verrekent met de onderhuurder onderling de af te spreken huur. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan het bedrag dat de hoofdhuurder moet betalen aan de Vereniging.

Procedure atelier huren op de CultuurHoek:

1. Wachtlijst A en B. 

De aspirant-huurder geeft aan interesse te hebben in een atelier op de CultuurHoek door het interesseformulier in te vullen en dit te mailen naar aan info@cultuurhoek.nl

Iedereen die interesse heeft, komt in elk geval op de zogenaamde Wachtlijst-B terecht. Pas na een gesprek met de plaatsingscommissie en goedkeuring door het bestuur, kom je op de Wachtlijst-A terecht. Zie hieronder voor de procedure. 
In het geval van een vrijkomend atelier, kijkt de vereniging eerst naar de A-lijst, pas daarna naar de B-lijst. 

2. Gesprekje met plaatsingscommissie
Hierin kan de aspirant-huurder iets meer vertellen over zichzelf en kunnen verwachtingen over en weer worden uitgesproken. 

3. Plaatsing op wachtlijst-B

Indien het bestuur positief besluit, komt de aspirant-huurder op de wachtlijst die door het bestuur van de Vereniging wordt bijgehouden.

4. Selectie huurder

Als er atelierruimte beschikbaar is, bekijkt het bestuur op basis van het advies van de plaatsingscommissie en de doelstelling van de vereniging, wie er prioritair in aanmerking komt voor een atelier. Deze persoon wordt uitgenodigd voor een gesprek om afspraken te maken. Het bestuur besluit definitief of de aspirant-huurder een atelier krijgt toegewezen.

5. Tekenen huurovereenkomst en lidmaatschap

De aspirant-huurder tekent de huurovereenkomst met de Vereniging en wordt lid van de Vereniging de CultuurHoek.

Plaatsingscommissie

De plaatsingscommissie adviseert het bestuur bij de toelating van atelierhuurders. Deze commissie bestaat op dit moment uit 4 leden van Vereniging de CultuurHoek.