Coronavirus: bijeenkomsten afgelast

Maatregel uit Rijksoverheid campagneHet bestuur van de Vereniging CultuurHoek heeft besloten dat er tot 6 april geen algemeen voor publiek toegankelijke bijeenkomsten zullen plaatsvinden. De reden daarvoor is het voorkomen van het gevaar van infectie met het Corona-virus. Dat geldt ook voor de bijeenkomsten waar we minder dan 100 bezoekers verwachten. Ook bij deze bijeenkomsten is sprake van veel bezoekers die zich vaak op kortere afstand dan 1- 2 m van elkaar bevinden. Bovendien verwachten wij dat de belangstelling voor deze bijeenkomsten zal lijden onder de vrees voor besmetting.

Natuurlijk is het erg jammer voor de bezoekers en ook voor de organisatoren. Zodra er uitzicht is op het weer openstellen voor het algemene publiek zullen we met de organisatoren bezien of en wanneer de voorgenomen activiteiten alsnog doorgang kunnen vinden.

Wij zullen in overleg treden met onze huurders van de algemene ruimten (foyer, expositiezaal en theater). In beginsel zijn huurders zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die door hen daar worden georganiseerd. Wel hebben wij voor voorzieningen getroffen zodat het reguliere gebruik door atelierhouders en huurders veilig kan plaatsvinden.

Concreet betekent dit dat de volgende activiteiten niet zullen door gaan:

  • 21-22 maart: Tiende editie van de uitdaging;
  • 25 maart: Film van Arthouse Cine;
  • 25 maart: Lezing Marina Marijnen;
  • 27 maart: Expositie Nocturnes, Anton Havelaar;
  • 29 maart: Open Podium.