Arthouse Cine ∆∆∆

Elke laatste woensdagavond van de maand draait er een bijzondere arthousefilm in de CultuurHoek. Films vanaf het begin van de cinematografie tot ongeveer de jaren tachtig van de vorige eeuw, van regisseurs als Fellini, Bergman en Szabó.

Voor 2020 zijn tien films geselecteerd die allemaal gaan over het ´huwelijk´ en vanuit verschillende invalshoeken op dit onderwerp inzoomen. Stuk voor stuk klassiekers die je gezien moet hebben!

Een abonnement voor alle tien de films kost € 60,- en is overdraagbaar. Je reserveert via onderstaand formulier en door overmaking van € 60,- aan de CultuurHoek, op rek.nr. NL86 TRIO 0338 6559 48, onder vermelding van Filmabonnement.

Losse kaartjes aan de zaal kosten € 7,50.

Stuur een e-mail naar arthousecine@cultuurhoek.nl als je het jaarprogramma en eenmaal per maand een aankondiging met informatie over de film wilt ontvangen.

Inloop: 19:30 uur, aanvang film: 20:00 uur. Borrel na afloop in de foyer.